O NAMA


Podružnica je formirana januara 1909 god.

Predsednici:

1969-1986
Miša Mladenović - sekretar Snežana Lazarević
Svetislav Vasić  - sekretar Snežana Lazarević
Miodrag Pejčić - sekretar Snežana Lazarević
Dragiša Lilić - sekretar Snežana Lazarević

1986-1990
Dragan Đurić

1990-2002
Jasminka Živić

2002-2010
Grana Rančić

2010-2015
Vojkan Rančić

Predsedništvo Podružnice od 2015 god.

Predsednik
Dr sc med Aleksandar Lilić

Sekretar
Dr Miroslava Jovanović

Delegat u skupštini SLD
Dr Dragana Vojičić


Delegat u predsedništvu SLD
Dr Grana Rančić

Članovi predsedništva:
Dr Rihard Šnele
Dr Vojkan Rančić
Dr Srđan Denčić

Članovi nadzornog odbora:
1. Dr Milica Igić
2. Dr Vukan Babović
3. Dr Gizela KuriljCiljevi rada predsedništva:

1. Kontinuirana edukacija - briga podružnice za pojedinca
2. Zaštita i podizanje ugleda lekarske, stomatološke i farmaceutske branše
3. Podizanje stručnog novoa podružnice
4. Održanje tradicije društvenih aktivnosti
5. Bolja promocija našeg rada.

Program rada predsedništva podružnice SLD za naredne četiri godine:

1. Organizovanje redovnih mesečnih sastanaka u okviru KME sa akreditovanim
     predavanjima koja donose 24 boda na godišnjem nivou, počev od januara 2016. god.
2. Promocija rada podružnice i podizanje ugleda (formiranje sekcija za 
     humanitarni rad i projekte sa osmišljenim programima aktivnosti).
3.  Aktiviranje časopisa Medicus
4. Poboljšanje komunikacije i informisanosti (prisustvo na internetu-web
     prezentacija i društvenim mrežama).
5.  Organizacija društvenih aktivnosti
6.  Uvodjenje nagrada
7.  Osnivanje sekcije veterana
8.  Povezivanje sa udruženjima drugih zemalja
9.  Ulaganje u budućnost

 

Galerija slika

Kancelarija SLD Pirot

Kancelarija Podružnice SLD Pirot nalazi se u prostorijama Opšte bolnice Pirot.

Kontakt

Text

Addesa: Ul. Vojvode Momčila b.b, Pirot
Telefon: +381-10-305-422
FAX: +381-10-343-101
Ostalo: +381-63-xxx-xxx
E-mail: office@sldpirot.rs